Librarian and Morgan Library Director Belle Da Costa Greene

Photograph of Librarian and Morgan Library Director Belle Da Costa Greene