“A Christmas Carol” at Annapolis Shakespeare Company

"A Christmas Carol" at Annapolis Shakespeare Company. The Ensemble. Photo by Joshua McKerrow.